ZAKŁAD PRODUKCYJNYPINGWIN SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 7180000406
REGON 450012078
Adres ul. Nowoprojektowana 9/
18-400 Łomża
PODLASKIE
Data powstania 1992-02-10
Data rozpoczęcia działalności 1992-02-10
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 1052Z