Status VAT spółki cywilnej

Zastanawiasz się jak sprawdzić spółkę cywilną, a dokładniej jej status VAT? Wyszukaj spółki cywilne na Białej Liście. Weryfikacja statusu płatnika jest obowiązkowa m.in. w ramach dokonywania należytej staranności w VAT.

Czy spółka cywilna jest podatnik podatku VAT?

Wiele osób zastanawia się kto jest podatnikiem VAT w spółce cywilnej - czy jest to sama spółka, czy może jednak jej wspólnicy? Na to pytanie jasno odpowiada art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług, który brzmi: “Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.” Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Spółka cywilna jest podatnikiem VAT jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Każda spółka cywilna, która jest czynnym płatnikiem VAT, pomimo tego, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonała żadnych czynności opodatkowanych, musi złożyć deklaracje VAT. W tym przypadku zasady rozliczania podatku VAT przez spółkę cywilną nie odbiegają od zasad obowiązujących podatników, którzy prowadzą działalności zaklasyfikowane do innych form prawnych.

Status podatnika VAT - gdzie sprawdzić spółkę cywilną?

Zarówno w przypadku spółki cywilnej, jak i każdej innej działalności, która jest płatnikiem VAT, status można sprawdzić w wykazie podatników VAT zwanym też potocznie Białą Listą podatników VAT. Wyszukiwarka dostępna jest TUTAJ. Narzędzie dostarcza informacji o podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o podmiotach niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Wyszukaj spółkę cywilną na Białej Liście, wpisując jej numer konta, NIP, REGON lub nazwę z wyłączeniem znaków specjalnych. Możesz sprawdzić aktualny status płatnika VAT lub wybrać inną konkretną datę. System umożliwia wybranie daty pięć lat wstecz.

Rezultatem wyszukiwania są informacje, czy spółka cywilna jest czynnym płatnikiem VAT, jaki jest jej numer konta, adres siedziby, kiedy została zarejestrowana jako czynny płatnik VAT oraz wiele innych. Wyszukaj spółkę cywilną na Białej Liście, a otrzymasz informacje, czy spółka została zwolniona z płacenia podatku VAT.

W jakim celu sprawdza się status podatnika VAT spółki cywilnej?

Status podatnika VAT, a dokładniej numer konta bankowego spółki cywilnej, musi być sprawdzany przez każdego przedsiębiorcę, który nawiązuje współpracę ze spółką cywilną. Weryfikacja numeru konta jest wykonywana w celu dochowania należytej staranności w VAT. Za wykonywanie transakcji na niesprawdzone w wykazie podatników VAT konto przedsiębiorca naraża się na sankcje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli przelejesz biznesowemu partnerowi powyżej 15 tys. zł na inne konto bankowe, niż to podane w wykazie podatników VAT, to nie będziesz mieć możliwości zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, jeśli Twój kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od wykonanej transakcji, to będziesz narażony na konieczność poniesienia solidarnej odpowiedzialności z tego tytułu. Te przepisy obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.

Wyszukiwarka pozwala na pobranie dokumentu z wynikami wyszukiwania, co może okazać się użyteczne w przypadku kontroli urzędu skarbowego.

Sprawdź spółki cywilne na Białej Liście masowo

Wiesz już gdzie sprawdzić spółkę cywilną przed rozpoczęciem z nią współpracy, ale jeśli chcesz przyspieszyć ten proces, to możesz w tym celu skorzystać z nowoczesnych narzędzi, które pozwolą Ci nawet na masowe sprawdzanie swoich kontrahentów, w tym spółek cywilnych, na Białej Liście.

Przedsiębiorcy mogą sprawdzać obecność kontrahentów prowadzących spółki cywilne na wykazie podatników VAT ręcznie (pojedynczo) lub zdecydować się na wyszukiwanie masowe np. dzięki dostępowi do platformy danych z informacją gospodarczą stworzoną przez data software house Transparent Data. Narzędzie pozwala również na sprawdzenie statusu płatnika VAT na konkretny, wybrany przez Ciebie dzień.