Gdzie sprawdzić spółkę cywilną?

Planujesz rozpocząć współpracę ze spółką cywilną i chcesz ją zweryfikować przed podpisaniem umowy? Dowiedz się, gdzie możesz sprawdzić spółkę cywilną i uzyskać pełniejszy wgląd w dane o wchodzących w jej skład przedsiębiorcach.

Spółka cywilna - wprowadzenie

Spółka cywilna lub inaczej spółka prawa cywilnego to nic innego jak forma prowadzenia działalności gospodarczej. Powstaje poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej przez co najmniej dwie osoby, które nazywane są wspólnikami. Przez wielu przedsiębiorców spółka cywilna uznawana jest za najmniej skomplikowaną spółkę wprost stworzoną do prowadzenia gospodarczej działalności. Przedsiębiorcy są tego zdania ze względu na ilość formalności związanych z założeniem spółki cywilnej, a raczej ich brakiem.

Spółki cywilne nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Co więcej, same w sobie nie są podmiotami prawnymi. W spółce cywilnej osobowość prawną mają jej wspólnicy, którzy posiadają status przedsiębiorców i widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ta wiedza może się okazać przydatna np. w przypadku konieczności wejścia na drogę postępowania sądowego – wierzyciel w takiej sytuacji pozywa wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania w imieniu prowadzonej spółki cywilnej, nie samą spółkę. Odpowiedzialność wspólników za długi spółki ma solidarny charakter, co oznacza, że wszyscy wspólnicy odpowiadają przed wierzycielami za długi w sposób jednakowy. Po stronie wierzyciela pozostawia się zatem decyzję czy będzie egzekwował długi od wszystkich wspólników, czy jednego wybranego, a może od określonej części wspólników.

Jest to również bardzo ważna informacja dla innych firm, które chcą zawrzeć umowę o współpracę ze spółką cywilną, albowiem kontrakty muszą być zawierane ze wspólnikami, którzy realizują go jako osoby oznaczone nazwiskiem i imieniem, nie zaś ze spółką o określonej nazwie.

Sprawdź spółki cywilne w bazie REGON

Spółki cywilne należą do jednych z tych prawnych form działalności, których weryfikacja przysparza czasami problemów, ponieważ jedynym miejscem, gdzie w zasadzie można ją sprawdzić, jest baza REGON.

Baza REGON prowadzona jest przez Główny Urząd Statystyczny. Aby sprawdzić w bazie REGON daną spółkę cywilną, należy wpisać jej numer REGON lub NIP. Możliwe jest też wyszukanie spółki po adresie i nazwie.

Wyszukaj spółki cywilne w REGON, a otrzymasz informację, że spółka jest wpisana jako podmiot gospodarki narodowej, jaki jest jej numer NIP czy REGON, adres siedziby, przedmiot działalności oraz jak brzmi jej pełna nazwa. W bazie REGON poznasz też daty rozpoczęcia działalności, zawieszenia, zakończenia czy skreślenia z REGON, jednakże należy pamiętać, że w REGON może takich informacji brakować, co zdarza się stosunkowo często. W takiej sytuacji konieczna jest dalsza weryfikacja spółki cywilnej, a dokładnie jej wspólników, w innych źródłach, takich jak CEIDG.

Nazwa spółki cywilnej dawniej musiała zawierać imiona i nazwiska jej wszystkich wspólników (ze skrótem sc lub dopiskiem spółka cywilna). Uległo to zmianie w 2010 roku zgodnie z Wyrokiem NSA, sygn. akt I FSK 1443/09. Od tego czasu wspólnicy spółek cywilnych nie mają obowiązku umieszczania swoich imion i nazwisk w nazwie spółki. Na szczęście w bazie REGON wspólnicy widnieją w rozwijanej zakładce Wspólnicy.

Gdzie sprawdzić spółkę cywilną? Wyszukaj spółkę cywilną w CEIDG

Jest to mało prawdopodobne, że kiedyś powstanie rejestr spółek cywilnych. Na szczęście w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej można bez problemu sprawdzić każdego wspólnika spółki cywilnej.

Wyszukaj spółki cywilne w CEIDG - jeśli nie posiadasz danych o wspólnikach z bazy REGON, to wpisz w dostępne kryterium wyszukiwania w CEIDG numer NIP spółki cywilnej. Rezultatem wyszukiwania będę wpisy do CEIDG wspólników spółki.

Dzięki sprawdzeniu wspólników spółki cywilnej w CEIDG otrzymasz szczegółowe informacje między innymi o ustanowionych pełnomocnikach, kwalifikacjach zawodowych, upadłości czy innych spółkach cywilnych, których przedsiębiorcy są wspólnikami.

Jeśli nie znasz numeru NIP czy REGON spółki cywilnej, to możesz też wpisać jej nazwę czy adres, jednakże w wynikach wyszukiwania wyświetlą się wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali swoje działalności na danej ulicy w wybranym mieście.