Sprawozdania finansowe spółek cywilnych

Jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i chcesz się dowiedzieć jak i gdzie złożyć sprawozdanie finansowe swojej spółki? I czy w ogóle spółki cywilne muszą składać sprawozdania finansowe? Sprawdź, co koniecznie musisz na ten temat wiedzieć.

Sprawozdanie finansowe spółki cywilnej

Spółki cywilne, jako że nie posiadają osobowości prawnej, w świetle prawa nie są zobowiązane tak samo jak inne spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) do składania sprawozdań finansowych do KRS. Jednakże nie dotyczy to wspólników spółki cywilnej, czyli przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarcze, będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą spółkę cywilną zobligowaną do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Spółka cywilna nie podlega wpisowi do KRS, więc Krajowy Rejestr Sądowy nie jest miejscem, w którym wspólnicy spółki cywilnej powinni złożyć sprawozdanie finansowe. Wspólnicy spółki cywilnej, którzy zgodnie z treścią art. 45 ust. 5 ustawy PIT jako płatnicy podatku, są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego spółki cywilnej, wysyłają elektronicznie sprawozdania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jak sprawdzić spółkę cywilną pod kątem finansowym jeśli jej sprawozdań finansowych nie znajdzie się w KRS? Jest to spory problem.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe spółki cywilnej? Przekazywanie sprawozdań do Szefa KAS

W świetle najnowszych regulacji niektóre spółki cywilne, a dokładniej spółki prowadzące pełną księgowość, są zobowiązane do przekazywania sprawozdań finansowych do Szefa KAS. Sprawozdania finansowe spółki cywilnej powinny zostać przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przed upływem określonego terminu na złożenie zeznania, który odpowiada strukturze logicznej firmy (zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości).

Zgodnie z powyższym w spółkach cywilnych prowadzący księgi rachunkowe płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy sporządzają elektroniczne sprawozdania finansowe do 31 marca, do 30 kwietnia sprawozdanie finansowe muszą przekazać do Szefa KAS.

Sprawozdania finansowe spółki cywilnej - rozbieżności

Zgodnie z zasadą transparentności, która została określona w art. 5b ust. 2 wspomnianej już ustawy PIT płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych w spółce cywilnej mogą być jej wspólnicy, nie zaś spółka cywilna sama w sobie. Oznacza to, że wspólnicy nie mogą złożyć sprawozdania finansowego jako spółka cywilna. Mogą to uczynić jedynie jako osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, które jednocześnie działają w spółce. Jednakże wspólnicy takiego obowiązku nie mają.

Z kolei jeśli chodzi o składanie sprawozdania finansowego w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, to należy doprecyzować, że ma ono dotyczyć spółki jako całości, a nie każdego wspólnika z osobna. Nic w tym dziwnego, że na tym tle rodzi się duża rozbieżność, która dotyczy sporządzania oraz przekazywania sprawozdań finansowych spółki cywilnej. Zgodnie z prawem spółka cywilna, która prowadzi pełną rachunkowości, powinna sporządzać sprawozdania finansowe, ale zgodnie z instrukcją na rządowej stronie - nie musi takiego sprawozdania przekazywać do żadnej instytucji (Szefa KAS, urzędu skarbowego, KRS).

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego?

Każda firma, która pomimo takiego obowiązku nie złoży sprawozdania finansowego, naraża się na sankcje. Dotyczy to nawet przedsiębiorcy prowadzącego pełną rachunkowość w jednoosobowej działalności gospodarczej. Za niezłożenie sprawozdania finansowego grożą takie kary, jak:

  • grzywna;
  • kara ograniczenia wolności;
  • postępowanie przymuszające;
  • rozwiązanie spółki;
  • ustanowienie kuratora.

Sprawozdania finansowe poprzez API oraz platformy danych dla biznesu dostarcza Transparent Data.