Spółka cywilna - co to?

Zastanawiasz się nad założeniem działalności gospodarczej, ale jeszcze nie wiesz jaką formę prawną wybrać? Dowiedz się, czym jest spółka cywilna i zdecyduj czy będzie to najkorzystniejsza forma prawna działalności do prowadzenia Twojej firmy.

Co to jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to spółka, która jest powoływana na podstawie przepisów prawa cywilnego. Źródłem przepisów dla spółek cywilnych jest Kodeks Cywilny (art. 860 - 875). Spółki cywilne obowiązują też przepisy innych ustaw, takich jak Kodeks pracy czy ustawy podatkowe. Decydującą rolę w spółkach cywilnych odgrywają jej wspólnicy, co upodabnia spółkę cywilną do spółki osobowej.

Spółka cywilna jest formą współdziałania osób, zwanych przedsiębiorcami, którzy posiadają własne jednoosobowe działalności gospodarcze, co jest zgodne Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej - zdolność prawną i sądową mają jej wspólnicy, którzy w jej imieniu podpisują umowy na własne imiona i nazwiska, nie zaś nazwę firmy, oraz odpowiadają solidarnie przed wierzycielami.

Uprawnienia i odpowiedzialność wspólników

Każdy wspólnik spółki cywilnej może prowadzić czynności w imieniu spółki i podejmować strategiczne decyzje w imieniu spółki cywilnej. Do obowiązków wspólników spółek cywilnych należy reprezentacja spraw spółki. Można ją podzielić na:

  • bierną - odnosi się do przyjmowania tzw. oświadczeń woli w imieniu spółki cywilnej;
  • czynną - dotyczy składanie oświadczeń woli.

Każdy wspólnik spółki cywilnej jest w posiadaniu takiego samego udziału zarówno w zyskach spółki, jak i jej stratach. Oznacza to, że wspólnikowi nie można odmówić udziału w zyskach spółki cywilnej oraz że solidarnie każdy wspólnik odpowiada za wszelkie zobowiązania spółki. W rezultacie w przypadku długów każdy wspólnik spółki cywilnej odpowiada swoim majątkiem osobistym za wszelkie zobowiązania finansowe spółki.

Spółki cywilne - dla kogo

W zasadzie każdy przedsiębiorca może się zdecydować na założenie spółki cywilnej. Spółka cywilna może okazać się niezwykle przydatna w zakresie obrotu międzynarodowego i gospodarczego. Dużą zaletą spółek cywilnych jest to, że mają uproszczoną strukturę organizacyjną, która każdemu wspólnikowi daje możliwość podjęcia decyzji biznesowej dla wspólnie podjętej działalności.

Sposób współdziałania wspólników oraz ich prawa i obowiązku są dokładnie sprecyzowane w umowie, którą zawierają. Ponadto prosta struktura spółki cywilnej umożliwia transparentną kontrolę nad działalnością w równym stopniu dla każdego wspólnika.

Jeśli planujesz nawiązać współpracę z taką firmą i zastanawiasz się gdzie sprawdzić spółkę cywilną, to wyjaśniamy w osobnym artykule jak sprawdzić spółkę cywilną w bazie REGON krok po kroku. Jeśli chcesz sprawdzić tylko wspólników spółki cywilnej, to wyszukaj spółkę cywilną po jej numerze NIP w CEIDG.

Jak założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna (s.c.) to jedną ze zdecydowanie najpopularniejszych spółek osobowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Swoją popularność wśród przedsiębiorców zawdzięcza przede wszystkim łatwości w jej założeniu.

Spółka cywilna powstaje dzięki umowie zawartej między wspólnikami, których łączy wspólny cel gospodarczy. Umowa spółki cywilnej zawierana jest w formie pisemnej. Zanim jednak wspólnicy zawrą umowę w celu założenia spółki cywilnej, muszą założyć działalność gospodarczą i ja zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Następnie przedsiębiorcy-wspólnicy mogą zawrzeć umowę w celu utworzenia spółki cywilnej. Następnie konieczne jest zgłoszenie spółki cywilnej do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w celu uzyskania numeru REGON.

W kolejnym kroku spółka cywilna musi zostać zgłoszona do urzędu skarbowego w celu nadania jej numeru NIP. Takie zgłoszenia musi zostać dokonane w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy spółki cywilnej. Po uzyskaniu numeru NIP oraz REGON wspólnicy spółki cywilnej są obowiązani do uzupełniania swoich wpisów w CEIDG o numery swojej spółki cywilnej.

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków wspólników pozostaje jedynie założenie firmowego konta bankowego, wybranie rodzaju księgowości czy kupno programu do fakturowania. Jeżeli spółka ma zamiar zatrudniać pracowników, to konieczne będzie też zgłoszenie przez wspólników do ZUS, że są płatnikami składek.

Jeśli chodzi o koszty założenia spółki cywilnej, to jedyną opłatą jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe wpisy są wolne od opłat.