Raport handlowy o spółce cywilnej

Raport handlowy o spółce cywilnej to doskonałe narzędzie w ręku przedsiębiorcy, który dokonuje weryfikacji potencjalnego partnera biznesowego. Dowiedz się, jak czytać raporty o firmach i na co zwracać uwagę.

Weryfikacja kontrahenta - gdzie sprawdzić spółkę cywilną?

Weryfikacja spółki cywilnej może być dla niejednego przedsiębiorcy dużym wyzwaniem z uwagi na to, że nie istnieje jeszcze żaden rejestr spółek cywilnych, w którym byłyby obowiązkowo rejestrowane spółki cywilne. Dzięki takiemu rejestrowi przedsiębiorcy uzyskaliby w łatwy i przyjemny sposób aktualne informacje o swoich kontrahentach. Na szczęście istnieje sposób na weryfikację kontrahenta prowadzącego spółkę cywilną.

Jeśli chcesz dokonać takiej weryfikacji, to wyszukaj spółki cywilne w bazie REGON. Jest to jedyne miejsce, w którym znajdziesz jakiekolwiek dane o spółce cywilnej. Spółka cywilna to jedyna forma prawna działalności w Polsce, która nie posiada osobowości prawnej, więc nie podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) tak samo jak pozostałe spółki w Polsce. Na próżno szukać danych o samej spółce w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - w tym rejestrze można jedynie zweryfikować wspólników spółki cywilnej i dowiedzieć się np. czy działają oni też w innych spółkach lub, czy w ogóle prowadzą jeszcze działalność gospodarczą.

Jakie informacje dostarcza raport handlowy o spółce cywilnej?

Przedsiębiorcy nierzadko zastanawiają się, czy raporty oceny ryzyka biznesowego, to coś, czego potrzebują. Zastanawiają się jak sprawdzić spółkę cywilną szybko i skutecznie, ale jednocześnie analizują wartości, jakie raport handlowy o spółce cywilnej wniesie w ich codzienną pracę.

Jedna z obaw przedsiębiorców jest związana z wysokimi cenami raportu handlowego o spółce cywilnej. Biorąc pod uwagę fakt, że trudno jest znaleźć miejsce, gdzie można sprawdzić spółkę cywilną, można dojść do wniosku, że jednorazowe wydanie nawet kilkudziesięciu złotych na weryfikację spółki cywilnej może firmie przynieść więcej korzyści niż samodzielne szukanie informacji. Żadna firma jeszcze nie zyskała na nawiązaniu współpracy z nierzetelną spółką lub taką, która w zasadzie nie istnieje, bo przedsiębiorca nie dotarł do takich informacji samodzielnie.

Raport handlowy o spółce cywilnej dostarczy informacji o kluczowych osobach w spółce, czyli o wspólnikach. Przedsiębiorca znajdzie też w nim informacje o finansowej kondycji spółki cywilnej. Z raportu handlowego o spółce cywilnej można się dowiedzieć czy spółka ma długi lub, czy otrzymała wpis na giełdzie długów.

Raport handlowy o spółce cywilnej - na co zwrócić uwagę?

Raport handlowy o spółce cywilnej, którego można też znaleźć pod nazwą raport gospodarczy o spółce cywilnej czy raport biznesowy o spółce cywilnej, to z uwagi na brak rejestru spółek cywilnych raport o tego typu firmie, który pomaga w procesie weryfikacji kontrahenta przed podjęciem z nim współpracy.

W takim raporcie są zebrane wszelkie dane o spółce cywilnej, które są dostępne w bazie REGON, rejestrze przedsiębiorców CEIDG czy na giełdach wierzytelności. Czytając raport handlowy o spółkach cywilnych, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy nadal funkcjonuje - jeśli w raporcie wykazano, że spółka została zawieszona czy zakończona, to jest to sygnał dla przedsiębiorcy, że nie powinien nawiązywać z nią współpracy.

W przypadku spółek cywilnych, które nie zostały zakończone, ważne są informacje o zadłużeniach oraz informacje o osobach kluczowych. Wszelkie tego typu informacje wskazują na brak wiarygodności spółki cywilnej lub potwierdzają, że spółka cywilna jest partnerem biznesowym godnym zaufania.

Więcej o raportach handlowych dowiesz się ze strony firmy Transparent Data, która jako dostawca danych gospodarczych oferuje taką usługę przedsiębiorcom.