TOPMAR COMPANY SPÓŁKA CYWILNA

Działalność zakończona

NIP 7142048055
REGON 367114558
Adres 76/
21-132 Kierzkówka
LUBELSKIE
Data powstania 2017-04-18
Data rozpoczęcia działalności 2017-04-18
Data zawieszenia
Data zakończenia 2019-01-31
Data wykreślenia 2019-09-26
Data wznowienia
PKD główne 4399Z