T.J. - GAZY S.C.

Spółka aktywna

NIP 8133614811
REGON 180539512
Adres 385F/
36-016 Chmielnik
PODKARPACKIE
Data powstania 2010-03-15
Data rozpoczęcia działalności 2010-03-15
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4671Z

Osoby powiązane z T.J. - GAZY S.C.

Józef Grendysa

Pełna nazwa firmy

T.J- GAZY Józef Grendysa

Status

Aktywny

Numery PKD

4671Z,4612Z,7120B,4719Z,4613Z,4941Z,4619Z,5229C,4778Z,4799Z,3523Z,4669Z

Adres

Chmielnik 385F 36-016 Chmielnik

NIP

8131932091

REGON

180539239

Lucyna Grendysa

Pełna nazwa firmy

Lucyna Grendysa

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

4671Z,3523Z,4612Z,4613Z,4619Z,4669Z,4719Z,4799Z,4941Z,5229C

Adres

Chmielnik 385f 36-016 Chmielnik

NIP

8131932085

REGON

366176681