PRZEDS.PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEKAL-TOMKALINOWSKI A.I S-KA

Spółka aktywna

NIP
REGON 130028762
Adres ul. Widna 18/
06-400 Ciechanów
MAZOWIECKIE
Data powstania 1992-11-09
Data rozpoczęcia działalności 1992-11-09
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 2223Z