PRZEDS.PRODUKCYJNO-HANDLOWE AU-TERM SP.CYW.MAŁACHOWSKI ANDRZEJ I S-KA

Spółka aktywna

NIP
REGON 930649031
Adres ul. Końcowa 26/
54-614 Wrocław
DOLNOŚLĄSKIE
Data powstania 1992-07-20
Data rozpoczęcia działalności 1992-07-20
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 3320Z