PRZEDS.INWEST-REMONT-BUDOW.MARBUDSP.C.KOŁACZ MARIA, NOWAKOWSKI JANUSZ

Spółka aktywna

NIP 7321000065
REGON 470787728
Adres ul. Adama Asnyka 16/
95-100 Zgierz
ŁÓDZKIE
Data powstania 1993-10-06
Data rozpoczęcia działalności 1993-10-06
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4120Z