MJ GEESIK KOŁTUN HELENA, ANNA SURMACZ-STRENCIWILK SPÓŁKA CYWILNA

Działalność zakończona

NIP
REGON 365900608
Adres 154/
22-400 Kalinowice
LUBELSKIE
Data powstania 2016-12-01
Data rozpoczęcia działalności 2016-12-01
Data zawieszenia 2016-12-01
Data zakończenia 2016-12-01
Data wykreślenia 2017-09-06
Data wznowienia
PKD główne 4778Z