JOANNA HENRYK BUKŁAHO I JOANNA SADOWSKA SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 5423337614
REGON 381853240
Adres ul. Kawaleryjska 19/23/171A
15-325 Białystok
PODLASKIE
Data powstania 2018-11-21
Data rozpoczęcia działalności 2018-11-21
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4782Z