IRENA GRYGIEL & MARIAN GRYGIEL SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 5492135167
REGON 852630626
Adres ul. Garbarska 16/
32-600 Oświęcim
MAŁOPOLSKIE
Data powstania 2002-06-06
Data rozpoczęcia działalności 2002-06-06
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4724Z

Osoby powiązane z IRENA GRYGIEL & MARIAN GRYGIEL...

Maria Grygiel

Pełna nazwa firmy

MARIA GRYGIEL

Status

Wykreślony

Numery PKD

4711Z,1031Z,1032Z,1039Z,1052Z,1071Z,1072Z,1073Z,1082Z,1085Z,1089Z,1101Z,1102Z,2331Z,2332Z,2361Z,2362Z,2363Z,2364Z,3319Z,3320Z,4110Z,4120Z,4221Z,4299Z,4311Z,4312Z,4321Z,4322Z,4329Z,4331Z,4332Z,4333Z,4334Z,4339Z,4391Z,4399Z,4519Z,4531Z,4532Z,4631Z,4632Z,4633Z,4634A,4634B,4635Z,4636Z,4637Z,4638Z,4639Z,4641Z,4642Z,4643Z,4644Z,4645Z,4646Z,4647Z,4648Z,4649Z,4652Z,4673Z,4719Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4759Z,4761Z,4762Z,4763Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4773Z,4774Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4931Z,4932Z,4939Z,4941Z,4942Z,5610A,5610B,5630Z,6499Z,6810Z,6820Z,6831Z,7911A,7911B,7912Z,7990A,7990B,7990C,9200Z

Adres

ul. Garbarska 16 32-600 Oświęcim

NIP

5491222119

REGON

122663453

Marian Grygiel

Pełna nazwa firmy

MARIAN GRYGIEL

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

4724Z,1031Z,1032Z,1039Z,1052Z,1071Z,1072Z,1073Z,1082Z,1085Z,1089Z,1101Z,1102Z,2331Z,2332Z,2361Z,2362Z,2363Z,2364Z,3319Z,3320Z,4110Z,4120Z,4221Z,4299Z,4311Z,4312Z,4321Z,4322Z,4329Z,4331Z,4332Z,4333Z,4334Z,4339Z,4391Z,4399Z,4519Z,4531Z,4532Z,4631Z,4632Z,4633Z,4634A,4634B,4635Z,4636Z,4637Z,4638Z,4639Z,4641Z,4642Z,4643Z,4644Z,4645Z,4646Z,4647Z,4648Z,4649Z,4652Z,4673Z,4711Z,4719Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4759Z,4761Z,4762Z,4763Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4773Z,4774Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4931Z,4932Z,4939Z,4941Z,4942Z,5610A,5610B,5630Z,6499Z,6810Z,6820Z,6831Z,7911A,7911B,7912Z,7990A,7990B,7990C,9200Z

Adres

ul. Garbarska 16 32-600 Oświęcim

NIP

5491959392

REGON

851792692

Irena Grygiel

Pełna nazwa firmy

Irena Grygiel Przedsiębiorstwo Handlowe "GEORG"

Status

Aktywny

Numery PKD

4724Z,1031Z,1032Z,1039Z,1052Z,1071Z,1072Z,1073Z,1082Z,1085Z,1089Z,1101Z,1102Z,2331Z,2332Z,2361Z,2362Z,2363Z,2364Z,3101Z,3102Z,3109Z,3319Z,3320Z,4110Z,4120Z,4221Z,4299Z,4311Z,4312Z,4321Z,4322Z,4329Z,4331Z,4332Z,4333Z,4334Z,4339Z,4391Z,4399Z,4511Z,4519Z,4531Z,4532Z,4631Z,4632Z,4633Z,4634A,4634B,4635Z,4636Z,4637Z,4638Z,4639Z,4641Z,4642Z,4643Z,4644Z,4645Z,4646Z,4647Z,4648Z,4649Z,4652Z,4673Z,4711Z,4719Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4759Z,4761Z,4762Z,4763Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4773Z,4774Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4931Z,4932Z,4939Z,4941Z,4942Z,5510Z,5520Z,5590Z,5610A,5610B,5629Z,5630Z,6499Z,6810Z,6820Z,6831Z,7911A,7911B,7912Z,7990A,7990B,7990C,9200Z,9524Z,9602Z,9604Z

Adres

ul. Garbarska 16 32-600 Oświęcim

NIP

5490004917

REGON

070002355