DIPLOADAMCZUK ANDRZEJ TOPCZEWSKI ANDRZEJ SP.CYW. W BIAŁYMSTOKU

Spółka aktywna

NIP
REGON 050177900
Adres ul. Zbożowa 35/1
15-546 Białystok
PODLASKIE
Data powstania 1993-01-26
Data rozpoczęcia działalności 1993-01-26
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne