BIO J.A. SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 5432184400
REGON 367081416
Adres ul. Piórkowska 4A/
17-132 Wyszki
PODLASKIE
Data powstania 2017-04-19
Data rozpoczęcia działalności 2017-05-02
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 5320Z