RODO - Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla użytkowników serwisów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transparent Data Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 27/5,

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - gdpr@transparentdata.pl,

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem serwisu oraz dla obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO

  4. informujemy, iż Twoje dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Informujemy, iż profilowanie odbywa się z wykorzystaniem takich narzędzi jak: pliki cookies (informacje o zasadach profilowania: spolkicywilne.pl/regulamin), np. Google Analytics (informacje o zasadach profilowania: Google.com/analytics/terms). Informujemy, iż profilowanie podejmowane jest w celu zapewnienia usług jak najlepszej jakości oraz do celów administracyjnych, statystycznych i reklamowych, które nie powoduje negatywnych konsekwencji dla osoby, która podlega profilowaniu.

  5. odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, dostawcy usług IT, zewnętrzna księgowość, a w razie sporu kancelaria prawna

  6. Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia się ostatnich roszczeń związanych ze świadczeniem dla Ciebie usług za pośrednictwem serwisu

  7. posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

  8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (następca GIODO – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) – adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy

  10. Informujemy, iż Administrator danych może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w oparciu o przesłanki legalności określone w rozdziale 5 rozporządzenia w artykule 45 i 46 RODO.