ZLZ PRZEDS.PROD.,HANDLU I USŁUG SP.CYW. ZAŁUBSKI ANDRZEJ I S-KA

Spółka aktywna

NIP
REGON 930072086
Adres pl. Stanisława Staszica 42/
50-222 Wrocław
DOLNOŚLĄSKIE
Data powstania 1992-10-20
Data rozpoczęcia działalności 1992-10-20
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4677Z

Najnowsze firmy:

STAN-BUD SPÓŁKA CYWILNA

NIP: 9542778746

REGON: 367483190

TELE-KOM SPÓŁKA CYWILNA

NIP: 9721284630

REGON: 369454590