WSCHODNI FRONT WS ŁUKASZ DAWIDZIUK, PAWEŁ FIEDORUK - SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 5423314760
REGON 380164402
Adres ul. Warszawska 39/7
15-062 Białystok
PODLASKIE
Data powstania 2018-05-09
Data rozpoczęcia działalności 2018-05-09
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4778Z

Osoby powiązane z WSCHODNI FRONT WS ŁUKASZ DAWI...

Łukasz Dawidziuk

Pełna nazwa firmy

1)VIKING SHOP Odżywki i Suplementy Łukasz Dawidziuk 2)''Wschodni Front'' WS Łukasz Dawidziuk-wspólnik spółki cywilnej

Status

Aktywny

Numery PKD

4799Z,4711Z,4729Z,4764Z,4778Z,4791Z,5610A,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,7420Z,7721Z,7990C,9311Z,9313Z,9321Z

Adres

ul. Antoniukowska 8 15-845 Białystok

NIP

9662106765

REGON

365630787

Paweł Fiedoruk

Pełna nazwa firmy

1)AROMASTOK Paweł Fiedoruk 2)''Wschodni Front'' WS Paweł Fiedoruk-wspólnik spółki cywilnej

Status

Aktywny

Numery PKD

8299Z,1413Z,1811Z,1812Z,1813Z,1814Z,1820Z,3230Z,4711Z,4729Z,4764Z,4771Z,4778Z,4791Z,4799Z,4932Z,4941Z,5210A,5210B,5221Z,5222A,5222B,5223Z,5224A,5224B,5224C,5229A,5229B,5229C,5320Z,5610A,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,7721Z,7990C,8211Z,8292Z,9311Z,9313Z,9321Z

Adres

Al. Konstytucji 3 Maja 32 15-776 Białystok

NIP

5422983080

REGON

200702463