USŁUGI W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW DEREWĘDA A.,BANASZCZYK SZ.

Spółka aktywna

NIP
REGON 590003139
Adres ul. Joachima Lelewela 28/16
97-300 Piotrków Trybunalski
ŁÓDZKIE
Data powstania 1991-05-06
Data rozpoczęcia działalności 1991-05-06
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 6201Z