REKREACJA RUCHOWAORKAS.C.,DUDKIEWICZ I S-KA

Spółka aktywna

NIP
REGON 010033894
Adres ul. Korczyńska 3/16
02-934 Warszawa
MAZOWIECKIE
Data powstania 1992-12-22
Data rozpoczęcia działalności 1992-12-22
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 9329Z