REKREACJA RUCHOWAORKAS.C.,DUDKIEWICZ I S-KA

Spółka aktywna

NIP
REGON 010033894
Adres ul. Korczyńska 3/16
02-934 Warszawa
MAZOWIECKIE
Data powstania 1992-12-22
Data rozpoczęcia działalności 1992-12-22
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 9329Z

Najnowsze firmy:

ROLKA S.C. Anna Lewicka, Jacek Lewicki

NIP: 9562330569

REGON: 368966938

W & W SPÓŁKA CYWILNA

NIP: 1231368798

REGON: 368211068

HOLITERM & FLASH GROUP COMPANY S.C.

NIP: 6342902499

REGON: 367792123