PUHZIMIMPORT-EXPORT SPÓŁKA CYWILNA MIROSŁAW STAŚKIEWICZ W SUWAŁKACH

Spółka aktywna

NIP
REGON 790013203
Adres ul. Utrata 2/64/
16-400 Suwałki
PODLASKIE
Data powstania 1992-11-13
Data rozpoczęcia działalności 1992-11-13
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4673Z