PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE INWALIDÓW S.C. DOZORU I OCHRONY MIENIA W EŁKU

Spółka aktywna

NIP
REGON 790011581
Adres ul. Jana i Hieronima Małeckich 3/
19-300 Ełk
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Data powstania 1992-05-04
Data rozpoczęcia działalności 1992-05-04
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne