PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE UNIPEX SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP
REGON 150004295
Adres al. Niepodległości 25/22
42-200 Częstochowa
ŚLĄSKIE
Data powstania 1991-04-08
Data rozpoczęcia działalności 1991-04-08
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4638Z