PRO EXPO SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP
REGON 363619238
Adres ul. Skowrończa 55/
44-100 Gliwice
ŚLĄSKIE
Data powstania 2016-02-01
Data rozpoczęcia działalności 2016-02-04
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 8230Z