PIK CENTRUM POMOC S.C.

Działalność zakończona

NIP 8133739004
REGON 366609826
Adres ul. Handlowa 4/
35-103 Rzeszów
PODKARPACKIE
Data powstania 2017-02-21
Data rozpoczęcia działalności 2017-04-01
Data zawieszenia
Data zakończenia 2018-02-28
Data wykreślenia 2018-03-01
Data wznowienia
PKD główne 6621Z