P.U.H. KUBOTSCH SPÓŁKA CYWILNA JOSEF KUBOTSCH, KARINA KUBOTSCH

Spółka aktywna

NIP 1990069438
REGON 160171447
Adres ul. Ogrodowa 26/
47-364 Strzeleczki
OPOLSKIE
Data powstania 2008-02-01
Data rozpoczęcia działalności 2008-02-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 6820Z