P.P.U.H. WIST II S.C.

Spółka aktywna

NIP 8181299508
REGON 690439276
Adres ul. Polna 18/
39-100 Ropczyce
PODKARPACKIE
Data powstania 1996-12-19
Data rozpoczęcia działalności 1996-12-19
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4752Z

Osoby powiązane z P.P.U.H. WIST II S.C.

Stanisław Pociask

Pełna nazwa firmy

Stanisław Pociask

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

6820Z,4120Z,4312Z,4322Z,4329Z,4331Z,4332Z,4333Z,4334Z,4339Z,4391Z,4399Z,4673Z,4674Z,4690Z,4752Z,4778Z

Adres

ul. Polna 8 39-100 Ropczyce

NIP

8181046500

REGON

691744656

Paweł Pociask

Pełna nazwa firmy

Pociask Paweł WIST Paweł Pociask

Status

Aktywny

Numery PKD

4673Z,4690Z,4674Z,4752Z,4778Z

Adres

Polna 8 39-100 Ropczyce

NIP

8181542883

REGON

180215301