OCHRONA 12 SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 5213739476
REGON 364703573
Adres ul. Postępu 17/
02-676 Warszawa
MAZOWIECKIE
Data powstania 2016-05-06
Data rozpoczęcia działalności 2016-05-06
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 8010Z