NATIBIO AGNIESZKA SAKOWICZ KATARZYNA NEWEL S.C.

Działalność zakończona

NIP 5423277013
REGON 367430220
Adres ul. Bitwy Białostockiej 9/203
15-102 Białystok
PODLASKIE
Data powstania 2017-06-01
Data rozpoczęcia działalności 2017-06-01
Data zawieszenia
Data zakończenia 2018-12-07
Data wykreślenia 2018-12-13
Data wznowienia
PKD główne 4791Z