MULTIAGENCJA MARIA NICZYPORUK I EDYTA STOKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 5423277007
REGON 367431767
Adres Aleja Jana Pawła II 52/207
15-703 Białystok
PODLASKIE
Data powstania 2017-06-01
Data rozpoczęcia działalności 2017-06-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 6622Z