MONO S.C. MICHAŁ MOSEK, ANDRZEJ KOSMOL

Spółka aktywna

NIP 9571090484
REGON 366050974
Adres ul. Leśny Stok 4/32
80-260 Gdańsk
POMORSKIE
Data powstania 2016-11-30
Data rozpoczęcia działalności 2017-01-02
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 5610A

Osoby powiązane z MONO S.C. MICHAŁ MOSEK, ANDR...

Andrzej Kosmol

Pełna nazwa firmy

ANDRZEJ KOSMOL

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

5610A,4711Z,5510Z,5520Z,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,6399Z,6820Z,7311Z,8230Z,8299Z

Adres

ul. Leśny Stok 4 80-260 Gdańsk

NIP

5841497881

REGON

220941301

Michał Mosek

Pełna nazwa firmy

1. "STEREO" MICHAŁ MOSEK (wspólnik spółki cywilnej) 2. "MONO" MICHAŁ MOSEK (wspólnik spółki cywilnej)

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

5610A,4711Z,4719Z,5510Z,5520Z,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,6399Z,6820Z,7311Z,8230Z,8299Z

Adres

ul. Leśny Stok 4 80-309 Gdańsk

NIP

5841410118

REGON

221213029