MAR-BETSPÓŁKA CYWILNA BEATA DOMERADZKA I MARIA DOMERADZKA

Spółka aktywna

NIP 5110291277
REGON 364059273
Adres 19/
09-320 Stawiszyn-Zwalewo
MAZOWIECKIE
Data powstania 2016-04-01
Data rozpoczęcia działalności 2016-04-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 0147Z