KOMIS HANDEL MASZYNAMI ROLNICZYMI HERONIMA KOTOWSKA, STANISŁAW KOTOWSKI SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 2910168134
REGON 200025940
Adres 50/
18-520 Rostki
PODLASKIE
Data powstania 2005-07-27
Data rozpoczęcia działalności 2005-07-27
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4614Z