JOLIMAEXPORT-IMPORT SPÓŁKA CYWILNA W AUGUSTOWIE

Spółka aktywna

NIP
REGON 790011931
Adres ul. Mickiewicza 5/20/
16-300 Augustów
PODLASKIE
Data powstania 1992-05-29
Data rozpoczęcia działalności 1992-05-29
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4673Z