INKO - S.C P.SKIBA, W.KILICHOWSKI

Spółka aktywna

NIP
REGON 240755190
Adres ul. mjr. Piotra Iwanowicza Rogozina 52/8
44-310 Radlin
ŚLĄSKIE
Data powstania 2007-10-16
Data rozpoczęcia działalności 2007-10-16
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4782Z