IMPLANTIX SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 8133731132
REGON 365891223
Adres ul. Rumiankowa 4/
35-604 Rzeszów
PODKARPACKIE
Data powstania 2016-11-21
Data rozpoczęcia działalności 2016-11-21
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 3250Z