HORNEST BAGIŃSKI, WÓJCIK SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 9522119911
REGON 146180210
Adres ul. Patriotów 253/
04-852 Warszawa
MAZOWIECKIE
Data powstania 2012-06-28
Data rozpoczęcia działalności 2012-07-02
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4540Z

Osoby powiązane z HORNEST BAGIŃSKI, WÓJCIK SP...

Wojciech Wójcik

Pełna nazwa firmy

WOJCIECH WÓJCIK

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

4511Z,1610Z,1722Z,2222Z,2229Z,2361Z,2362Z,2364Z,2511Z,2512Z,2521Z,2573Z,2592Z,2593Z,2594Z,2599Z,2611Z,2620Z,2640Z,2751Z,2752Z,2790Z,2821Z,2823Z,2824Z,2829Z,2830Z,2841Z,2849Z,2910E,2932Z,3099Z,3101Z,3240Z,3299Z,3311Z,3312Z,3313Z,3314Z,3317Z,3319Z,3832Z,4519Z,4520Z,4531Z,4532Z,4540Z,4711Z,4719Z,4721Z,4722Z,4723Z,4724Z,4725Z,4726Z,4729Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4759Z,4761Z,4762Z,4763Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4773Z,4774Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4791Z,4799Z,4941Z,5210B,5610A,6311Z,6619Z,6810Z,6820Z,7312C,7312D,7711Z,7712Z,7731Z,7732Z,7733Z,7739Z,9511Z,9512Z,9521Z,9522Z,9524Z,9529Z

Adres

ul. Patriotów 253 04-852 Warszawa

NIP

8221884214

REGON

145337448

Wojciech Wójcik

Pełna nazwa firmy

WOJCIECH WÓJCIK

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

4511Z,1610Z,1722Z,2222Z,2229Z,2361Z,2362Z,2364Z,2511Z,2512Z,2521Z,2573Z,2592Z,2593Z,2594Z,2599Z,2611Z,2620Z,2640Z,2751Z,2752Z,2790Z,2821Z,2823Z,2824Z,2829Z,2830Z,2841Z,2849Z,2910E,2932Z,3099Z,3101Z,3240Z,3299Z,3311Z,3312Z,3313Z,3314Z,3317Z,3319Z,3832Z,4519Z,4520Z,4531Z,4532Z,4540Z,4711Z,4719Z,4721Z,4722Z,4723Z,4724Z,4725Z,4726Z,4729Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4759Z,4761Z,4762Z,4763Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4773Z,4774Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4791Z,4799Z,4941Z,5210B,5610A,6311Z,6619Z,6810Z,6820Z,7312C,7312D,7711Z,7712Z,7731Z,7732Z,7733Z,7739Z,9511Z,9512Z,9521Z,9522Z,9524Z,9529Z

Adres

ul. Patriotów 253 04-852 Warszawa

NIP

8221884214

REGON

145337448

Kamil Bagiński

Pełna nazwa firmy

Kamil Bagiński

Status

Aktywny

Numery PKD

4540Z,3314Z,4511Z,4634A,4643Z,4644Z,4645Z,4647Z,4648Z,4649Z,4651Z,4652Z,4661Z,4662Z,4665Z,4666Z,4669Z,4673Z,4674Z,4675Z,4676Z,4677Z,4690Z,4711Z,4719Z,4721Z,4722Z,4723Z,4724Z,4725Z,4726Z,4729Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4761Z,4762Z,4763Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4791Z,4941Z,4942Z,5210B,5221Z,5320Z,5621Z,5629Z,5630Z,6110Z,6120Z,6130Z,6190Z,6311Z,6312Z,6619Z,6810Z,6820Z,6831Z,6832Z,7022Z,7312A,7312B,7312C,7312D,7320Z,7420Z,7430Z,7711Z,7721Z,7722Z,7729Z,7731Z,7732Z,7733Z,7734Z,7739Z,8110Z,8121Z,8122Z,8129Z,8130Z,8211Z,8219Z,8220Z,8230Z,8291Z,8292Z,8299Z,8559A,8559B,8560Z,9001Z,9002Z,9003Z,9004Z,9200Z,9311Z,9313Z,9319Z,9511Z,9512Z,9521Z,9522Z,9525Z,9529Z,9601Z,9602Z,9604Z,9609Z

Adres

ul. Patriotów 253 04-852 Warszawa

NIP

5321852198

REGON

140681916