HIGH-PRINT S.C. PAWLIKOWSKA MONIKA, BATKIEWICZ MICHAŁ STANISŁAW

Spółka aktywna

NIP
REGON 120845374
Adres ul. św. Anny 1/
34-400 Nowy Targ
MAŁOPOLSKIE
Data powstania 2009-03-01
Data rozpoczęcia działalności 2009-03-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 7311Z