HANDEL OKRĘŻNY SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP
REGON 090011670
Adres ul. Zofii Nałkowskiej 1/37/
85-866 Bydgoszcz
KUJAWSKO-POMORSKIE
Data powstania 1991-07-24
Data rozpoczęcia działalności 1991-07-24
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4781Z