HANDEL I USŁUGI CONEL S.C. URSZULA I FRANCISZEK SURÓWKA

Spółka aktywna

NIP 7542465621
REGON 531292891
Adres ul. Głogowska 37/
45-315 Opole
OPOLSKIE
Data powstania 1997-12-01
Data rozpoczęcia działalności 1997-12-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4631Z