HANDEL ART.PRZEMYSŁOWYMI I SPOŻYWCZYMI J.KUCHARSKI,Z.SMARCZEWSKI

Spółka aktywna

NIP
REGON 110007824
Adres ul. Kasztanowa 6/
22-100 Chełm
LUBELSKIE
Data powstania 1992-02-20
Data rozpoczęcia działalności 1992-02-20
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4789Z