GROUP 11 SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 5213756931
REGON 365887322
Adres ul. Postępu 17/
02-676 Warszawa
MAZOWIECKIE
Data powstania 2016-11-01
Data rozpoczęcia działalności 2016-11-01
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 8010Z