GRACJA SPÓŁKA CYWILNA A. LISZEWSKA-SPORYSZ, W. SPORYSZ

Spółka aktywna

NIP 5492434585
REGON 122727549
Adres ul. Ludwika Solskiego 1/
32-600 Oświęcim
MAŁOPOLSKIE
Data powstania 2012-12-20
Data rozpoczęcia działalności 2012-12-11
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4775Z