GO MEGA SPÓŁKA CYWILNA

Spółka aktywna

NIP 9910496362
REGON 161534751
Adres ul. Kwiatowa 2B/
46-081 Opole
OPOLSKIE
Data powstania 2013-06-12
Data rozpoczęcia działalności 2013-06-12
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 7311Z

Osoby powiązane z GO MEGA SPÓŁKA CYWILNA

Krzysztof Mehl

Pełna nazwa firmy

Krzysztof Mehl GROUP

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

7311Z,1413Z,1811Z,1812Z,1813Z,1814Z,1820Z,2620Z,3101Z,3240Z,4299Z,4511Z,5811Z,5812Z,5813Z,5814Z,5819Z,5821Z,5829Z,5911Z,5912Z,5914Z,6201Z,6202Z,6203Z,6209Z,6311Z,6312Z,7312A,7312B,7312C,7312D,7320Z,7420Z,7740Z,9609Z

Adres

ul. Kępska 7 45-129 Opole

NIP

7542679397

REGON

161462098

Przemysław Drosik

Pełna nazwa firmy

1) DROSIK PRZEMYSŁAW PIOTR "LOCO MOTIVE" 2) GOMEGA PRZEMYSŁAW DROSIK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ

Status

Aktywny

Numery PKD

7311Z,1811Z,1812Z,1813Z,1820Z,2222Z,2620Z,3101Z,3109Z,4511Z,4651Z,4665Z,4741Z,4742Z,4759Z,4763Z,4771Z,5811Z,5812Z,5813Z,5814Z,5819Z,5821Z,5829Z,5911Z,5912Z,5913Z,5914Z,5920Z,6201Z,6202Z,6203Z,6209Z,6311Z,6312Z,6391Z,6399Z,7021Z,7022Z,7111Z,7112Z

Adres

Lawendowa 28 45-470 Opole

NIP

7542787046

REGON

160140582