FIRMA WAT SPÓŁKA CYWILNA ROMAN LUBER, AGATA PYTEL, WOJCIECH LUBER, TOMASZ LUBER

Spółka aktywna

NIP 5482664504
REGON 243406774
Adres Górny Rynek 2/
43-400 Cieszyn
ŚLĄSKIE
Data powstania 2013-11-02
Data rozpoczęcia działalności 2013-11-02
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4711Z

Osoby powiązane z FIRMA WAT SPÓŁKA CYWILNA ROM...

Roman Luber

Pełna nazwa firmy

ROMAN LUBER

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

4711Z,1011Z,1012Z,1013Z,1071Z,1089Z,3312Z,4520Z,4540Z,4725Z,4775Z,5520Z,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,6820Z,6910Z,7911A,7911B,7912Z,7990A,7990B,7990C,8230Z,8299Z,8551Z,9311Z,9313Z,9319Z,9321Z,9329Z

Adres

rynek Górny Rynek 2 43-400 Cieszyn

NIP

5481062625

REGON

243112618

Wojciech Luber

Pełna nazwa firmy

WOJCIECH LUBER

Status

Aktywny

Numery PKD

4711Z,1011Z,1012Z,1013Z,1071Z,1089Z,3312Z,4511Z,4519Z,4520Z,4531Z,4532Z,4540Z,4611Z,4612Z,4613Z,4614Z,4615Z,4616Z,4617Z,4618Z,4619Z,4621Z,4622Z,4623Z,4624Z,4631Z,4632Z,4633Z,4634A,4634B,4635Z,4636Z,4637Z,4638Z,4639Z,4641Z,4642Z,4643Z,4644Z,4645Z,4646Z,4647Z,4648Z,4649Z,4651Z,4652Z,4661Z,4662Z,4663Z,4664Z,4665Z,4666Z,4669Z,4671Z,4672Z,4673Z,4674Z,4675Z,4676Z,4677Z,4690Z,4719Z,4721Z,4722Z,4723Z,4724Z,4725Z,4726Z,4729Z,4730Z,4741Z,4742Z,4743Z,4751Z,4752Z,4753Z,4754Z,4759Z,4761Z,4762Z,4763Z,4764Z,4765Z,4771Z,4772Z,4773Z,4774Z,4775Z,4776Z,4777Z,4778Z,4779Z,4781Z,4782Z,4789Z,4791Z,4799Z,4931Z,4932Z,4939Z,4941Z,4942Z,5210A,5210B,5221Z,5222B,5224C,5229A,5229B,5229C,5510Z,5520Z,5530Z,5590Z,5610A,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,6810Z,6820Z,6831Z,6832Z,6910Z,9200Z,9511Z,9512Z,9521Z,9601Z,9602Z,9603Z,9604Z,9609Z

Adres

rynek Górny Rynek 2 43-400 Cieszyn

NIP

5482318883

REGON

241110348

Tomasz Luber

Pełna nazwa firmy

Tomasz Luber

Status

Aktywny

Numery PKD

4520Z,1011Z,1012Z,1013Z,1071Z,1089Z,3312Z,4540Z,4618Z,4711Z,4719Z,4721Z,4722Z,4723Z,4724Z,4725Z,4726Z,4729Z,4741Z,4742Z,4775Z,4931Z,4941Z,4942Z,5210B,5610A,6820Z,6910Z,8121Z,8129Z,9200Z,9602Z

Adres

rynek Górny Rynek 2 43-400 Cieszyn

NIP

5482420848

REGON

241196373

Agata Pytel

Pełna nazwa firmy

AGATA PYTEL

Status

Aktywny

Numery PKD

4711Z,1011Z,1012Z,1013Z,1071Z,1089Z,3312Z,4520Z,4540Z,4618Z,4719Z,4721Z,4722Z,4723Z,4724Z,4725Z,4726Z,4729Z,4741Z,4742Z,4775Z,4931Z,4941Z,5210B,5520Z,5610A,5610B,5621Z,5629Z,5630Z,6820Z,6910Z,7911A,7911B,7912Z,7990A,7990B,7990C,8230Z,8299Z,8551Z,9200Z,9311Z,9313Z,9319Z,9321Z,9329Z

Adres

GÓRNY RYNEK 2 43-400 Cieszyn

NIP

5482339402

REGON

241165220

Najnowsze firmy:

BARWOTEKA spółka cywilna

NIP: 9662103413

REGON: 364146629

RK TRADE SPÓŁKA CYWILNA

NIP: 5862305496

REGON: 364147043

MAGAZYN BISTRO SPÓŁKA CYWILNA

NIP: 7671702336

REGON: 364149154

PERFECT ICE SPÓŁKA CYWILNA

NIP: 1251641300

REGON: 364194812

SILESIA INFO TRANSPORT SPÓŁKA CYWILNA

NIP: 6392009630

REGON: 364187410