F.H.U. DANPOL S.C. E. CZAPSKI, K. MIROŃCZUK, W. MIROŃCZUK, W. PASZKOWSKI, M. SACHARCZUK, J. ŚLĄZAK, A. WASZCZUK

Spółka aktywna

NIP 5372438646
REGON 060202607
Adres ul. Janowska 65/
21-543 Konstantynów
LUBELSKIE
Data powstania 2007-01-02
Data rozpoczęcia działalności 2007-01-02
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 4120Z