ELPROGRESS S.C.

Spółka aktywna

NIP 9591972566
REGON 364445935
Adres ul. Karczówkowska 9/
25-019 Kielce
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Data powstania 2016-05-12
Data rozpoczęcia działalności 2016-05-12
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 7112Z

Osoby powiązane z ELPROGRESS S.C.

Grzegorz Struzik

Pełna nazwa firmy

Grzegorz Struzik wspólnik spółki cywilnej ELPROGRESS

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

4321Z,2712Z,3312Z,3320Z,6201Z,7112Z

Adres

ul. Karczówkowska 9 25-019 Kielce

NIP

6572469528

REGON

364443936

Krzysztof Wójcikiewicz

Pełna nazwa firmy

Krzysztof Wójcikiewicz wspólnik spółki cywilnej ELPROGRESS

Status

Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Numery PKD

4321Z,2712Z,3312Z,3320Z,6201Z,7112Z

Adres

ul. Karczówkowska 9 25-019 Kielce

NIP

9591601433

REGON

364441512