DEZAR SPÓŁKA CYWILNA DZMITRY DZESIATNICHENKA, IHAR ZARETSKI

Działalność zakończona

NIP 5423251597
REGON 363480295
Adres ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63
15-094 Białystok
PODLASKIE
Data powstania 2016-01-05
Data rozpoczęcia działalności 2016-01-05
Data zawieszenia
Data zakończenia 2016-11-30
Data wykreślenia 2016-12-02
Data wznowienia
PKD główne 4673Z