D.S. FOKUS WILNO SPÓŁKA CYWILNA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS SP. Z O.O. I D.S. FOKUS SP. Z O.O.

Spółka aktywna

NIP 5242781529
REGON 361775856
Adres ul. Obrazkowa 20A/
03-188 Warszawa
MAZOWIECKIE
Data powstania 2015-06-08
Data rozpoczęcia działalności 2015-06-08
Data zawieszenia
Data zakończenia
Data wykreślenia
Data wznowienia
PKD główne 7810Z